Sady pro výuku slovní zásoby » Programy

Podporované programy

Dril

Aplikace v Informačním systému Masarykovy univerzity (MU). Přístupná pouze studentům, zaměstnancům a absolventům univerzity. Celá řada učebnic, některé vznikají studentskou svépomocí, jiné vytvářejí učitelé. Na univerzitě hojně využíváno.

Předností Drilu je začlení do Informačního systému, který je studenty používán prakticky denně. Vzhled karet je možné formátovat pomocí šablon a lze vytvářet i složitější typy kartiček. Nevýhodou je nutnost mít aktivní internetové spojení a nemožnost zpřístupnit učebnice mimo MU.

Úprava a členění kartiček

Kartičky jsou na pravé straně označeny vlaječkou jazyka. Předchází se tak nejednoznačnosti otázky u některých slov (např. "sako"). Aplikace neumožňuje lekce dále členit. Proto u  učebnic, které mají podlekce, jsou vytvářeny pro každou podlekci samostatné lekce a nadřazené lekce nejsou vytvářeny. (Např. v učebnici 808 naleznete lekce 01A a 01B, nikoliv však lekci 01.)

Mnemosyne

Bezplatná aplikace pro off-line učení slovíček kartičkovou metodou. Předností aplikace je snadný výběr kartiček zařazených k výuce podle značek. Nevýhodou je nemožnost formátovat kartičky podle šablony a vytvářet vlastní typy karet. Ve slovnících pro tuto aplikaci tak např. chybí vlaječky určující jazyk zobrazeného slova.

Aplikace je dostupná pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS X.

Mnemosyne lze používat v i systému Android, nejedná se ale o plnohodný ekvivalent verze pro PC. Na Google play je nutné zakoupit aplikaci Mnemododo (pozor, na Google play existuje aplikace Mnemosyne, která ale slouží k něčemu jinému). Aplikace Mnemododo neumí přímo pracovat s balíky pro Mnemosyne. Místo toho je nutné do Mnemosyne na PC doinstalovat bezplatný doplněk Mnemogogo. Pomocí tohoto doplňku se vyexportuje akutálně učená sada do mobilního zařízení. Po exportu se Mnemosyne na PC uzamkne a neumožní učení. Vlastní učení probíhá na mobilním zařízení. Po skončení učení na mobilním zařízení nebo pro nahrání dalších lekcí, je nutné mobilní zařízení připojit opět k PC a provést import dat z mobilního zařízení.

Úprava a členění kartiček

Protože aplikace nepožívá formátovací šablony, nejsou kartičky označeny vlaječkou označující jazyk. Členění na lekce je řešeno značkami. Případná podlekce je řešena další značkou v řadě. Struktura značek je následující:
Esperanto::{Název učebnice}::Leciono {číslo lekce}[::{označení podlekce}]
Např: Esperanto::808::Leciono 01:A (radikoj)

Anki

Bezplatná aplikace pro učení kartičkovou metodou. Výhodou je možnost vytvářet šablony kartiček a složitější typy karet.

Aplikace je dostupná pro Windows, Linux, Mac, Android a iOS. Verze pro iOS je za mírný poplatek. Aplikaci lze používat i na webu. Lze se učit na více zařízeních, synchronizace probíhá automaticky přes AnkiWeb.

Učení probíhá po balících. Vždy se procvičuje obsah právě jednoho balíku. Balík může obsahovat zanořené balíky. Je-li vybrán nadřazený balík, je k učení naplánován celý balík včetně všech podbalíků. Je-li třeba studovat pouze vybrané lekce, je nutné vytvořit filtrovaný balík.

Úprava a členění kartiček

Kartičky jsou na pravé straně označeny vlaječkou jazyka.

Každá učebnice má samostatný balík, který je začleněn pod balík Esperanto.

Členění na lekce je řešeno pomocí pole Leciono. Dále všechny katičky obsahují značky označující lekci ve tvaru Leciono_XX (např. Leciono_01), případně další značky.

U některých učebnic byl základní balík rozdělen na podbalíky, a to zejména tehdy, došlo-li by k duplicitám nebo bylo potřeba zajistit některé skupině kartiček jiný vzhled. V žádném případě se balíky nepoužívají k členění na lekce, což by bylo v rozporu s koncepcí aplikace.

Srovnání programů

KritériumDrilMnemosyneAnki
Verze pro Windows (PC)NEANOANO
Verze pro LinuxNEANOANO
Verze iOSNEANO, omezeněANO
Verze pro AndroidNEANO, oemezeněANO
Verze pro webANONEANO
Autentizovaný přístupANONEANO
Přístupné veřejnostiNE (pouze pro Masarykovu unverzitu)ANOANO
Nutná registraceNE (dostupné všem na MU)NEANO
On-line synchronizaceNENEANO
Ruční off-line synchronizaceNEANONE
Šablony vzhledu kartičekANONEANO
Na kartičkách vyznačen směr překladuANONEANO
Lze snadno vybrat lekce?ANOANONE (nutné vytvořit filtrovaný balík)
Lze vytvářet různé podmnožiny sad?NEANO, podle značekANO