Sady pro výuku slovní zásoby » Sady slovíček » 808

Theodor Kilian: Seznam 808 nejpoužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto

Obálka učebnice
Autor původní učebnice
Theodor Kilian
Název
Seznam 808 nejpoužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto
Autor sady
Milan Kolka
Kontroloval
Miroslav Malovec

Popis

Učebnice obsahuje slovní zásobu z příručky Theodora Kiliana Seznam 808 nejpoužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto [KIL].

Vzhledem k tomu, že příručka obsahuje 808 slovních kmenů a 1563 odvozených slov a má v podstatě podobu esperantsko-českého slovníku, bylo potřeba učebnici pro lepší orientaci rozdělit do lekcí. Aby učebnici mohli používat i začátečníci, rozhodl jsem se kmeny do lekcí zařadit podle učebnice [MAR]. Slovní zásoba v lekcích 1–22 odpovídá stejně očíslovaným lekcím z [MAR]. Je to asi 75 % slovní zásoby z [MAR]. Slova, která jsou v [MAR], ale nejsou v [KIL], nebyla přidána.

Lekce 23 obsahuje samostatně souvztažná slova. Ta jsou uvedena též v základních lekcích. Lekce 24 pak slouží k trénování předpon a přípon.

Protože slovní zásoba v [PIR] je považována za nutnou slovní zásobu ke zkouškám na portálu lernu.net, byla slovní zásoba této učebnice rozšířena tak, aby pokrývala všech 406 slov z [PIR]. Lekce 25 obsahuje 53 slov, která jsou v [PIR] i [KIL], nebyla však uvedena v základních lekcích. Lekce 26 obsahuje 11 slov, která nejsou v [KIL], jsou ale v [PIR]. Jsou to jediná slova, která byla do učebnice přidána navíc.

Lekce 27–31 obsahují ostatních 227 slov, která nejsou ani v [MAR] a ani v [PIR].

Většina lekcí má dvě části: A (radikoj), která obsahuje pouze kořeny, a B (derivaĵoj), která obsahuje odvozená slova.

Učebnice byla zveřejněna s laskavým souhlasem pana Pavla Sittauera, předsedy esperantského klubu v Třebíči, který je držitelem autorských práv pana Kiliana. Za to mu tímto děkuji.

Dále děkuji panu Miroslavu Malovcovi, předsedovi esperantského klubu v Brně, za korektury a připomínky.

Aktivace / stažení

Dril Mnemosyne Anki

Jestliže žádnou z podporovaných aplikací dosud nepoužíváte, podívejte se prosím na stránku Podporované programy, abyste zjistili, která verze je pro Vás vhodná.

Zdrojová literatura

Další použitá literatura