Sady pro výuku slovní zásoby » Sady slovíček » Gerda malaperis!

Claude Piron: Gerda malaperis

Obálka učebnice
Autor původní učebnice
Claude Piron
Název
Gerda malaperis!
Autor sady
Milan Kolka
Kontroloval
Miroslav Malovec

Popis

Slovní zásoba z románu Claude Pirona Gerda malaperis! Jako podklad sloužila anglické verze učebnice, která má trochu odlišné seznamy slov oproti jednojazyčné esperantské verzi.

Protože anglická verze neobsahuje žádná slovíčka v devatenácté kapitole, byla 19. lekce vytvořena na základě slovní zásoby z esperantské verze. Bylo shledáno, že v esperantské verzi jsou slovíčka, která byla již zařazena dříve, jedná se tedy o duplicity. Pouze dvě odvozená slova nebyla v žádné předcházející lekci, byla proto zařazena do této lekce. Leciono 19 tak obsahuje pouze dvě slovíčka.

Děkuji panu Miroslavu Malovcovi, předsedovi esperantského klubu v Brně, za korektury a připomínky.

Aktivace / stažení

Dril Mnemosyne Anki

Jestliže žádnou z podporovaných aplikací dosud nepoužíváte, podívejte se prosím na stránku Podporované programy, abyste zjistili, která verze je pro Vás vhodná.

Zdrojová literatura

Další použitá literatura